BUILD THE FUTURE -NL

“Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world.”

Nelson Mandela

Onze missie

Bestuur Build The Future NL

Het bestuur van Build The Future NL vindt dat onderwijs het beste wapen is tegen armoede en dat ieder kind recht heeft op onderwijs alsmede gezonde voeding.
 
DOEL 2023-2024
De bouw van een extra pre-school mogelijk maken in KwaZulu-Natal. 

 

Visie

Het bestuur van Build The Future NL vindt dat onderwijs het beste wapen is tegen armoede en dat ieder kind recht heeft op onderwijs alsmede gezonde voeding.

Dit gezien onderwijs de middelen, die kinderen (en volwassenen) tot hun beschikking hebben, bevordert en daarmee hun kansen in de maatschappij. Derhalve is onderwijs fundamenteel in de zelfredzaamheid van een maatschappij, hetgeen externe hulp van buitenaf om in de eerste levensbehoeften te voorzien aanzienlijk vermindert.

Build The Future NL biedt hierbij enkel financiële ondersteuning ter bevordering van de projecten van Build The Future NL Zuid Afrika, welke de projecten initieert, ontwikkelt en uitvoert.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door goed te investeren in onderwijs de economische groei wordt gestimuleerd. Tevens wordt het aantal voortijdig schoolverlaters gereduceerd.

Wat kunt u betekenen

 

 

Er zijn verschillende manieren waarop u Build the Future kunt ondersteunen,
of u nu een zakelijke bezoeker bent, een vrijwilliger of een persoonlijke donateur. 

U kunt een eenmalige donatie doen, een vaste maandelijkse of een jaarlijkse bijdrage.
Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

 

  • Doneer eenmalig, wekelijks, maandelijks of jaarlijks (anoniem);
  • Build the Future NL bestaat voor 100% uit vrijwilligers.
  • Als bedrijf kunt u  ons ook steunen door sponsor te worden.

Doneer

Naam  
Adres  
postcode  
Woonplaats   
E-mail  
Telefoon  
Iban / banknummer   
Frequentie  
Bedrag  
Bericht  
  

Onze bankgegevens

IBAN rekeningnummer:
NL26 INGB 0008 2590 05
Tav. Stichting Build the Future NL

Contact

Naam  
E-mail  
Tel  
Hoe heb je ons gevonden?  
Bericht  

Build the future NL

Lindenlaan 22B
9584AX Mussel
Holland

 

KVK-nr: 69561427
RSIN-nr: 8579.19.374

Onze bankgegevens

IBAN rekeningnummer:
NL26 INGB 0008 2590 05
Tav. Stichting Build the Future NL

Gerda Boels

Miranda van Drenth

Abel Boels

Bestuur Build The Future NL

Hans Boels

Harry Wilts

Simon Mulder

 secretaris

Voorzitter

 Bestuurslid

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Namens onze stichting willen wij benadrukken dat al onze bestuursleden hun functies belangeloos vervullen, en dat alle gegenereerde inkomsten volledig ten goede komen aan de doelstellingen van onze organisatie.