Wat doet build the future

Wat doet ‘Build the Future NL’

‘Build the Future’ is een stichting zonder winstoogmerk. ‘Build the Future NL’ heeft als belangrijkste doel het inzamelen van financiële middelen om kansarme kinderen in Zuid-Afrika een betere toekomst te kunnen bieden. Wij bouwen aan een persoonlijke relatie met mensen die weinig middelen hebben en die lijden onder armoede, ziekte en/of honger. We geven zowel kinderen als hun ouders hoop voor de toekomst door hulp te bieden middels onze projecten. In deze projecten wordt in een beschermde en veilige omgeving onderwijs gegeven en eten aangeboden. Momenteel zijn er in Zuid-Afrika 350.000 kinderen die niet naar school gaan voor hun 8e levensjaar. Voornaamste reden is dat ouders niet de financiële middelen hebben om hun kinderen de benodigde basisopleiding te bieden. Veel van deze kinderen lopen hierdoor een te grote achterstand op en kunnen niet aanhaken bij het vervolgonderwijs. Vervolgens gebeurt het maar al te vaak dat deze kinderen de verkeerde keuzes in het leven maken en daardoor in verkeerde milieus terecht komen. ‘Build the Future NL’ probeert hier verandering in te brengen!

Door de financiële ondersteuning vanuit ‘Build the Future NL’ wordt het mogelijk gemaakt dat deze kinderen wél naar school kunnen gaan en daarnaast twee maaltijden op een dag krijgen. Dit onderwijs geeft een goede, stabiele basis voor het vervolgonderwijs en stimuleert de kinderen om de juiste keuzes in hun leven te maken, zodat ze een betere toekomst krijgen.

Op dit moment is ‘Build the Future Zuid-Afrika’ actief in drie verschillende gebieden namelijk Mamelodi, Soweto en Kya Sands.

Helpt u mee deze kinderen een betere toekomst te bieden?

Sponsor een kind!

Voor 30 euro per maand is het mogelijk dat een kind naar school kan gaan en daarnaast twee maaltijden per dag ontvangt.